تولید قراردادی محصولات دارویی و مکمل های ورزشی و تغذیه ای

این شرکت با توجه به ارتباطات بین المللی با منابع تامین تکنولوژی و بهره مندی از متخصصین تحقیق و توسعه خبره داخلی ، اقدام به تولید محصولات دارویی و مکمل های تغذیه ای و ورزشی در کارخانجات مورد تایید سازمان محترم غذا و دارو در داخل کشور نموده است. محصولات تولیدی این مجموعه غالبا فاقد تولیدکننده ی داخلی بوده اند و تا پیش از این بصورت صرفا وارداتی در بازار دارویی وجود داشته اند.